Projekt: #NajsilniejsiZpomocą
Info: najsilniejsi.org/najsilniejsi-z-pomoca
Email: wolontariat@najsilniejsi.org
Koordynator projektu: Justyna Wyka

Zasady zgłaszania do edycji Q2 2024
Zachęcamy osoby pełnoletnie do przesłania zgłoszenia do programu „Najsilniejsi z pomocą” na adres wolontariat@najsilniejsi.org

W 2. kwartale 2024 r. na zgłoszenia czekamy do 30.06.2024.

W zgłoszeniu należy podać:
1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
2. opis projektu,
3. uzasadnienie potrzeby skorzystania z programu,
4. list referencyjny wystawiony osobie zgłaszającej przez pracodawcę osoby zgłaszającej lub przez beneficjenta zgłaszanego projektu wraz z danymi kontaktowymi do osoby podpisującej list referencyjny (jest to dla nas swego rodzaju „gwarancja” autentyczności zgłoszenia i rzetelności osoby zgłaszającej),
5. szczegółowe przedstawienie na co zostaną wydane otrzymane środki ze wskazaniem wartości poszczególnych pozycji (kosztorys), przy tym suma kosztów nie może być większa niż 4.900 zł.

Podstawowe kryteria kwalifikacji projektów:
a) rozpatrywane są jedynie te zgłoszenia, które zawierają komplet informacji opisanych w punktach 1-5 powyżej,
b) plan wykonania i efekty projektu powinnny spełniać wymogi szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
c) wykonanie projektu powinno obejmować m.in. zaangażowanie osobiste wolontariuszy, tj. osoby/ osób zgłaszających projekt
d) projekt powinien mieć na celu pomoc wybranej grupie osób i/lub promocję kolei poprzez wykorzystanie umiejętności i potencjału drzemiącego w wolontariuszach, tj. osobie/osobach zgłaszających projekt
e) dołączenie do zgłoszenia zdjęć zwiększa szansę otrzymania dofinansowania,
f) dofinansowanie nie może służyć działalności zarobkowej,
g) Fundacja oceniając projekty i wybierając projekty do dofinansowania zwraca uwagę m.in. na jasność/ czytelność zgłoszenia, korzyści z projektu dla otoczenia, zaangażowanie osoby zgłaszającej, powiązanie projektu lub osoby zgłaszającej z branżą kolejową.

Przesłanie zgłoszenia oznacza automatyczną zgodę na wykorzystanie zdjęć zawartych w zgłoszeniu do promocji projektu ”Najsilniejsi z pomocą”.

Fundacja zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z osobami, którym zostanie przyznane dofinansowanie. Zwycięskie zgłoszenia zostaną też przedstawione na stronie WWW Fundacji. Ogłoszenie zwycięzców edycji Q2 2024 nastąpi najpóźniej do 31.07.2024 r.

Po zakończeniu prac osoba zgłaszająca projekt jest zobowiązana do przesłania do Fundacji sprawozdania z wykonania prac wraz z rozliczeniem kosztów w ciągu 6 miesięcy od przekazania środków pieniężnych z Fundacji. Brak sprawozdania i/lub rozliczenia kosztów w tym terminie spowoduje konieczność zwrotu przyznanego dofinansowania.

Przykładowe prace zrealizowane w ramach projektu #Najsilniejsi z pomocą:

Wygospodarowanie przestrzeni na nowe szafki i siedziska dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 217 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
czerwiec 2020, lider projektu: Agnieszka

Wykonanie gablot informacyjnych o zabytkowej Rogowskiej Kolei Wąskotorowej na stacjach Rogów i Jeżów
styczeń-czerwiec 2020, lider projektu: Mateusz

Wyposażenie i przystosowanie sali zabaw w samorządowym Przedszkolu nr 1 „Tęczowe Wzgórze” w Nakle nad Notecią
styczeń 2020, lider projektu: Wiesław

Wykonanie placu zabaw dla dzieci z Domu Dziecka z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Waleńczowie
lipiec-listopad 2019, lider projektu: Michał

Odmalowanie płotu przedszkola nr 17 w Otwocku
listopad 2019, lider projektu: Bogumił

Wsparcie programu „Futsal dla każdego”, program skierowany do osób z niepełnosprawnościami z powiatu Oława. Zakup sprzętu i organizacja turnieju piłkarskiego.
październik 2019, lider projektu – Wojciech

Zagospodarowanie placu zabaw przedszkola w Żarkach Letnisku, zakup i montaż ścianki wspinaczkowej, odnowienie ławek, wymiana piasku w piaskownicach
kwiecień 2019, lider projektu: Paweł


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *