Projekt: #NajsilniejsiZpomocąUkrainie
Info: najsilniejsi.org/ukraina
Email: ukraina@najsilniejsi.org
Koordynator projektu: Justyna Wyka

Najsilniejsi z pomocą Ukrainie to szczególny program funkcjonujący w ramach projektu wolontariatu Najsilniejsi z pomocą. Jego celem jest szybka pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy, który uciekli z tego kraju po 24 lutego 2022 r. kiedy to Rosja dokonała barbarzyńskiej inwazji na Ukrainę. Program pomocy Ukrainie różni się od innych działań pomocowych Fundacji w kilku elementach wymienionych poniżej:
– brak limitu kwotowego (zakres dofinansowania zależy od specyfiki każdego zgłoszenia)
– przyspieszona ścieżka decyzyjna (decyzje o finansowaniu wydawane są przez Fundację w ciągu kilku dni od zgłoszenia)
– ten program funkcjonuje w nieprzerwanym trybie, bez osobnych kwartalnych edycji
– osoby adres email do wysyłki zgłoszeń

Zasady zgłaszania
zapotrzebowania na pomoc
uchodźcom z Ukrainy
Zachęcamy osoby pełnoletnie do przesłania zgłoszenia do programu „Najsilniejsi z pomocą Ukrainie” na adres ukraina@najsilniejsi.org

Zgłoszenia można przesyłać na bieżąco, bez ograniczeń czasowych.

W zgłoszeniu należy podać:
1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
2. opis projektu,
3. uzasadnienie potrzeby skorzystania z programu,
4. list referencyjny wystawiony osobie zgłaszającej przez pracodawcę osoby zgłaszającej lub przez beneficjenta zgłaszanego projektu wraz z danymi kontaktowymi do osoby podpisującej list referencyjny (jest to dla nas swego rodzaju „gwarancja” autentyczności zgłoszenia i rzetelności osoby zgłaszającej),
5. szczegółowe przedstawienie na co zostaną wydane otrzymane środki ze wskazaniem wartości poszczególnych pozycji (kosztorys)

Podstawowe kryteria kwalifikacji projektów:
a) rozpatrywane są jedynie te zgłoszenia, które zawierają komplet informacji opisanych w punktach 1-5 powyżej,
b) plan wykonania i efekty projektu powinnny spełniać wymogi szeroko rozumianego bezpieczeństwa,
c) wykonanie projektu powinno obejmować m.in. zaangażowanie osobiste wolontariuszy, tj. osoby/ osób zgłaszających projekt
d) projekt powinien mieć na celu pomoc wybranej osobie lub grupie osób, które są uchodźcami wojennymi z Ukrainy poprzez wykorzystanie umiejętności i potencjału drzemiącego w wolontariuszach, tj. osobie/osobach zgłaszających projekt
e) dołączenie do zgłoszenia zdjęć zwiększa szansę otrzymania dofinansowania,
f) dofinansowanie nie może służyć działalności zarobkowej,
g) Fundacja oceniając projekty i wybierając projekty do dofinansowania zwraca uwagę m.in. na jasność/ czytelność zgłoszenia, korzyści z projektu dla otoczenia, zaangażowanie osoby zgłaszającej, powiązanie projektu lub osoby zgłaszającej z branżą kolejową.

Przesłanie zgłoszenia oznacza automatyczną zgodę na wykorzystanie zdjęć zawartych w zgłoszeniu do promocji projektu ”Najsilniejsi z pomocą Ukrainie”.

Fundacja zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z osobami, którym zostanie przyznane dofinansowanie. Zwycięskie zgłoszenia zostaną też przedstawione na stronie WWW Fundacji.

Po zakończeniu prac osoba zgłaszająca projekt jest zobowiązana do przesłania do Fundacji sprawozdania z wykonania prac wraz z rozliczeniem kosztów w ciągu 3 miesięcy od przekazania środków pieniężnych z Fundacji. Brak sprawozdania i/lub rozliczenia kosztów w tym terminie spowoduje konieczność zwrotu przyznanego dofinansowania.

Przykładowe prace zrealizowane w ramach projektu #Najsilniejsi z pomocą Ukrainie:

Zakup dwóch laptopów z akcesoriami IT oraz dwóch smartfonów dla ukraińskich dzieci zamieszkujących tymczasowo u pracownika firmy Freightliner PL, które od marca do czerwca kontynuowały zdalną naukę w ukraińskiej szkole.

Zakup kabiny prysznicowej i toalety do pomieszczenia zaadaptowanego na tymczasowe mieszkanie dla uchodźców z Ukrainy.

Zakup żywności, odzieży, pralki, środków czystości, artykułów papierniczych i zabawek dla grupy uchodźców zamieszkujących tymczasowego w jednym z warszawskich hosteli.

Zakup pościeli, akcesoriów łazienkowych, akcesoriów kuchennych, środków czystości oraz żelazka i deski do prasowania dla rodziny uchodźców, którym pracownik Freightliner PL udostępnił swoje „zapasowe” mieszkanie.

Zakup środków medycznych, odzieży i walizek dla osób przebywających tymczasowo w przejściowym centrum dla uchodźców.

Zakup dwóch intensywnych, wakacyjnych kursów języka polskiego dla dzieci, laptopa, okularów do czytania, dwóch rowerów (dojazdy do wakacyjnych prac dorywczych, do szkoły, do pracy, poznawanie okolicy), garnka i 3 prześcieradeł dla rodziny uchodźców; od września 14-letni Matvii rozpocznie naukę w 8 klasie szkoły podstawowej, a 15-letnia Nadiia w 1 klasie liceum w Warszawie.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *