Projekt: #NajsilniejsiIpasja
Info: najsilniejsi.org/najsilniejsi-i-pasja
Email: pasja@najsilniejsi.org
Koordynator projektu: Justyna Wyka

Najsilniejsi i pasja to program, w którym Fundacja Najsilniejsi dofinansowuje prywatne pasje pracowników firm z branży kolejowej.
W ten sposób zachęcamy do podejmowania pracy i pozostawania w sektorze, który prężnie rozwija się w Polsce, a jednocześnie cierpi na niedobór pracowników.

Dzięku rozwojowi pasji pracownicy m.in. zyskują dodatkową energię i motywację, budują swoją siłę psychiczną i fizyczną oraz znacząco obniżają ryzyko wypalenia zawodowego.

Pomysłodawcą programu jest Zarząd spółki Freightliner PL zainspirowany rajdową pasją Konrada Osienieńko, inżyniera w FPL.

Projekty opisujące pasję zakwalifikowane przez Fundację Najsilniejsi do wparcia otrzymują od Fundacji jednorazowe dofinansowanie w kwocie do 4.900 zł każdy. Fundacja przyznaje dofinansowanie maksymalnie trzem projektom w kwartale kalendarzowym; w sumie dofinansowanie otrzymuje do 12 projektów rocznie. Jedna osoba może otrzymać dofinansowanie od Fundacji Najsilniejsi nie częściej niż raz na dwa lata.

Zasady zgłaszania do edycji Q2 2024
Zachęcamy pracowników firm z branży kolejowej do przesłania zgłoszenia do programu „Najsilniejsi i pasja” na adres pasja@najsilniejsi.org

W 2. kwartale 2024 r. na zgłoszenia czekamy do 30.06.2024.

W zgłoszeniu należy podać:
1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
2. informację o miejscu pracy osoby zgłaszającej wraz z zaświadczeniem o zatrudnieniu (nie starszym niż 3 miesiące na dzień wysyłania zgłoszenia) potwierdzającym fakt zatrudnienia w firmie z branży kolejowej (skan/zdjęcie),
3. opis pasji wraz z załączonym minimum jednym zdjęciem (w formie elektronicznej) przedstawiającym osobę zgłaszającą w trakcie realizacji pasji,
4. uzasadnienie potrzeby skorzystania z programu,
5. szczegółowe przedstawienie na co zostaną wydane otrzymane środki ze wskazaniem wartości poszczególnych pozycji (kosztorys), przy tym suma kosztów nie może być większa niż 4.900 zł.

Podstawowe kryteria kwalifikacji projektów:
a) rozpatrywane są jedynie te zgłoszenia, które zawierają komplet informacji opisanych w punktach 1-5 powyżej,
b) preferowane są projekty, dzięki którym beneficjentem jest nie tylko osoba zgłaszająca projekt, ale również otoczenie (np. „proszę o dofinansowanie zakupu roweru, po zakupie zorganizuję rajd rowerowy dla miłośników kolei pomiędzy stacjami zabytkowej kolei wąskotorowej”),
c) mile widziane są projekty zwiększające bezpieczeństwo osoby zgłaszającej podczas realizacji pasji (np. kask, specjalne buty itp.),
d) dołączenie do zgłoszenia zdjęć przedstawiających pasję zwiększa szansę otrzymania dofinansowania,
e) dofinansowanie nie może służyć działalności zarobkowej,
f) nie są dofinansowywane proste projekty typu „proszę o zakup”, np. kolekcjonerskie („proszę o zakup trzech modeli wagoników do mojej makiety”).

Przesłanie zgłoszenia oznacza automatyczną zgodę na wykorzystanie zdjęć zawartych w zgłoszeniu do promocji projektu ”Najsilniejsi i pasja”.

Fundacja zastrzega sobie prawo kontaktu tylko z osobami, którym zostanie przyznane dofinansowanie. Zwycięskie zgłoszenia zostaną też przedstawione na stronie WWW Fundacji. Ogłoszenie zwycięzców edycji Q2 2024 nastąpi najpóźniej do 31.07.2024 r. Fundacja zastrzega sobie prawo przyznawania dodatkowych dofinansowań poza datami wskazanymi powyżej w sytuacjach spowodowanych mijającymi terminami wydarzeń.

Przykładowe pasje dofinansowanie w programie Najsilniejsi i pasja:

Dofinansowanie pasji krawieckiej, marzec 2020, Kasia.

Dofinansowanie kosztów udziału w meczach piłkarskich sędziego piłkarskiego klasy A, grudzień 2019, Mikołaj.

Dofinansowanie zakupu sprzętu kuchennego m.in. do wypieków degustowanych podczas spotkań przy kawie w biurze, grudzień 2019, Agnieszka.

Treningi biegowe i start w 53 km biegu górskim w Górach Stołowych, październik 2019, Paweł.

Dofinansowanie domowego studia nagrań i występ na spotkaniu gwiazdkowym FPL, wrzesień 2019, Miłosz.

Zakup kasku i systemu Hans oraz wsparcie startu w rajdach samochodowych, kwiecień 2019, Konrad.


Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *