Dzień: 2022-08-24

  • Rachunek bankowy Fundacji

    przez:

    Bank BNP Paribas otworzył dzisiaj rachunek bankowy Fundacji. Zachęcamy do dokonywania wpłat na nasze projekty i naszą działalność statutową 🙂 Numer rachunku bankowego do wpłat:BNP Paribas Bank Polska S.A.SWIFT (dla przelewów zagranicznych): PPABPLPKXXXIBAN: PL70 1600 1462 1746 0685 4000 0001